DUNAV OSIGURANJE
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
DR RAJSA BB

ADO BEOGRAD, FILIJALA SMEDEREVSKA PALANKA

TELEFON: (026) 317-837
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELAS
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
VUKA KARADŽIĆA 26

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I MONTAŽU ELEKTROUREĐAJA I INSTALACIJA DOO
PROIZVODNJA FLUO RASVETE, IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIONIH RADOVA I VELIKOPRODAJA ELEKTROMATERIJALA

TELEFON: (026) 318-037
E-mail: elasdoo@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELDON GRUPA
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
PETRA MUNJASA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU DOO
ELEKTROTEHNIČKO MAŠINSKO PREDUZEĆE

TELEFON: (026) 322-397
E-mail: office@eldon.rs
Sajt: www.eldon.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRODISTRIBUCIJA SMEDEREVO
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
RADMILE ŠIŠKOVIĆ 2

OGRANAK EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD, POSLOVNICA SMEDEREVSKA PALANKA

TELEFON: (026) 321-095
Sajt: www.edcentar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELTOSAN
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
BRANKA RADIČEVIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRODAJU I SERVIS KOMPJUTERA DOO

TELEFON: (026) 4150-000
Sajt: www.eltosan.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EPROM
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
SVETOG SAVE 19

PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA AD

TELEFON: (026) 322-416

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EUROBANK
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
1. SRPSKOG USTANKA 17

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA SMEDEREVSKA PALANKA

TELEFON: (026) 341-480
Sajt: www.eurobank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FERMS
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
10. OKTOBRA 12

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGEInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FIMAKS
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
ŠULEJIĆEVA 10

PREDUZEĆE ZA FINANSIJE, MARKETING I KONSALTING DOO

TELEFON: (026) 310-854
E-mail: office@fimaks.rs
Sajt: www.fimaks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GEMONT
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
VODIČKI PUT BB

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, IZGRADNJU I PROIZVODNJU DOO BEOGRAD, PROIZVODNJA SMEDEREVSKA PALANKA

TELEFON: (026) 376-094
E-mail: proizvodnja@gemont.rs
Sajt: www.gemont.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GENDER-GOŠA
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
TRG HEROJA 7

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I SERVISIRANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

TELEFON/TELEFAKS: (026) 313-960

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GIT MILANOVIĆ
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
OMLADINSKA 10

DOO PREDUZEĆE ZA IZVOĐENJE USLUGA U GRAĐEVINARSTVU I TRGOVINU

TELEFON: (026) 317-589
E-mail: gitmil@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOŠA BEZBEDNOST
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
INDUSTRIJSKA 70

DRUŠTVO ZA FIZIČKO TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (026) 317-789

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOŠA FDV
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
INDUSTRIJSKA 70

PRIVREDNO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA DRUMSKIH VOZILA DOO U STEČAJU

DIREKCIJA: (026) 322-293

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOŠA HOLDING KORPORACIJA
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
INDUSTRIJSKA 70

AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OPREME I VOZILA GOŠA HOLDING KORPORACIJA SMEDEREVSKA PALANKA U STEČAJU

TELEFON: (026) 310-253

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: