ABBA
31000 UŽICE
VOJVODE STEPE 2

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (031) 542-570
E-mail: dooabba@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ACIKA
31000 UŽICE
LIPA 10

TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA
MALOPRODAJA BEBI OPREME I DEČIJE GARDEROBE

TELEFON: (031) 525-030

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADDIKO BANK
31000 UŽICE
DIMITRIJA TUCOVIĆA 38

AD BEOGRAD, FILIJALA UŽICE

TELEFON: 0800 303-303
Sajt: www.addiko.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKAT ALEKSANDAR D. VESELINOVIĆ
31000 UŽICE
KNEZA LAZARA 8TELEFON: (031) 523-867
E-mail: aveselinovic@neobee.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKAT SRETEN R. NIKITOVIĆ
31000 UŽICE
NIKOLE PAŠIĆA 30TELEFON: (031) 521-474
E-mail: advsretennikitovic@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AERODROM PONIKVE UŽICE
31000 UŽICE
DIMITRIJA TUCOVIĆA 52

JAVNO PREDUZEĆE

TELEFON: (031) 592-420
E-mail: office@aerodromponikve.rs
Sajt: www.aerodromponikve.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AG BIRO
31000 UŽICE
KURLAGINA 10

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

TELEFON/TELEFAKS: (031) 555-255

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUPLIKE SRBIJE-AOFI
31000 UŽICE
LJUBA STOJANOVIĆA 5

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON/TELEFAKS: (031) 511-940
E-mail: office@aofi.rs
Sajt: www.aofi.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE
31000 UŽICE
LJUBE STOJANOVIĆA 5, KANCELARIJA 20

ORGANIZACIONA JEDINICA UŽICE

TELEFON: (031) 513-868
Sajt: www.apr.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROINVEST FOND
31000 UŽICE
SLANUŠKA 11

DRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT DOO BEOGRAD, POSLOVNICA UŽICE

TELEFON: (031) 500-136
E-mail: uzice@agroinvest.org
Sajt: www.agroinvest.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROPROIZVOD
31000 UŽICE
SLANUŠKA 8

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON/TELEFAKS: (031) 513-845

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROPROMET
31000 UŽICE
OMLADINSKA 26

STR POLJOPRIVREDNA APOTEKA

TELEFON: (031) 511-820

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AIK BANKA
31000 UŽICE
DIMITRIJA TUCOVIĆA 44

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, EKSPOZITURA UŽICE

TELEFON: (031) 500-116
Sajt: www.aikbanka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AIR SERBIA
31000 UŽICE
DIMITRIJA TUCOVIĆA 64 TC CITY

AD ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ BEOGRAD, PREDSTAVNIŠTVO UŽICE

TELEFON: (031) 513-664
E-mail: uziceto@airserbia.com
Sajt: www.airserbia.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKS EXPRESS KURIR
31000 UŽICE
BANJIČKA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO ŠABAC, REGIONALNI CENTAR UŽICE
KOMPANIJA ZA PRIJEM, PREVOZ I ISPORUKA PAKETA I POŠILJKI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

TELEFON/TELEFAKS: (031) 562-560
E-mail: uzice@aks-sabac.com
Sajt: www.aks-sabac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: