TEHNIČKA ŠKOLA BEČEJ
21220 BEČEJ
UROŠA PREDIĆA 1TELEFON: (021) 6912-220
E-mail: office@tsbecej.edu.rs
Sajt: www.tsbecej.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
21220 BEČEJ
ZELENA ULICA 25

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA BEČEJ

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (021) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TERMIČAR
21220 BEČEJ
UROŠA PREDIĆA 3

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
IZVOĐENJE RADOVA U INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA, IZRADA I MONTAŽA PARNIH KOTLOVSKIH POSTROJENJA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 6912-760
E-mail: termicar@stcable.net
Sajt: www.termicar.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TOPLANA BEČEJ
21220 BEČEJ
PETROVOSELSKI PUT 3

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

CENTRALA: (021) 6912-761
E-mail: office@toplanabecej.rs
Sajt: www.toplanabecej.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TOTPROMET
21220 BEČEJ
PARTIZANSKA 79

DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (021) 6915-206
E-mail: totprom@stcable.net
Sajt: www.totpromet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRIGLAV OSIGURANJE
21220 BEČEJ
ZELENA ULICA 31

AD ZA OSIGURANJE BEOGRAD, ZASTUPNIŠTVO BEČEJ

TELEFON: (021) 6910-355
E-mail: becej@triglav.rs
Sajt: www.triglav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRIVIT
21220 BEČEJ
INDUSTRIJSKA BB

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE EKSPORT-IMPORT
U SASTAVU TRIVIT GRUPE

TELEFON: (021) 794-495
Sajt: www.trivitgroup.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BEČEJ
21220 BEČEJ
TRG OSLOBOĐENJA 1TELEFON: (021) 6910-404
E-mail: tobecej@gmail.com
Sajt: www.tobecej.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNICREDIT BANK SRBIJA
21220 BEČEJ
ZELENA ULICA 65-A

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA BEČEJ

TELEFON: (021) 6919-991
Sajt: www.unicreditbank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZAL
21220 BEČEJ
BORE VLAJKOVA 3

AD TRGOVINSKO PREDUZEĆE U STEČAJU

TELEFON: (021) 6916-815

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINE BEČEJ ĐORĐE PREDIN BADŽA
21220 BEČEJ
ZELENA ULICA 34TELEFON/TELEFAKS: (021) 6914-814
E-mail: sportcentar@neobee.net
Sajt: www.oscmladost.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VASIĆ TRADE
21220 BEČEJ
TOPOLSKI PUT 90

DOO ZA ŠPEDICIJU I PROMET ROBA I USLUGA

TELEFON: (021) 6913-243
E-mail: vasictrade@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VEKTOR
21220 BEČEJ
IVANA ĆIRIĆA 10-A

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
POLJOPRIVREDNE MAŠINE, SITNILICE BILJNIH OSTATAKA, ELEKTRONSKO BALANSIRANJE, USLUGE MAŠINSKE OBRADE, DELOVI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE I SERVIS

TELEFON/TELEFAKS: (021) 6916-773
E-mail: info@vektor-becej.rs
Sajt: www.vektor-becej.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VELEŽ-COMERC
21220 BEČEJ
OMLADINSKA 1

DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA

TELEFON: (021) 6916-646

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA BEČEJ
21220 BEČEJ
REPUBLIKANSKA 76TELEFON: (021) 6915-329

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: