OPŠTINA VRŠAC
26300 VRŠAC
TRG POBEDE 1CENTRALA: (013) 800-500
E-mail: info-sov@vrsac.org.rs
Sajt: www.vrsac.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINSKI ODBOR CRVENOG KRSTA
26300 VRŠAC
ZMAJ JOVINA 9TELEFON: (013) 830-648

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U VRŠCU
26300 VRŠAC
ŽARKA ZRENJANINA 41-43TELEFON: (013) 831-343
E-mail: uprava@vs.os.sud.rs
Sajt: www.vs.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VRŠCU
26300 VRŠAC
STERIJINA 60TELEFON: (013) 835-067

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

P.S. FASHION DESIGN
26300 VRŠAC
ANĐE RANKOVIĆ 11

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO ČAČAK, PRODAJNO MESTO VRŠAC
MODNA KUĆA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU ŽENSKE MODNE KONFEKCIJE

MOBILNI TELEFON: 060 0832-062
E-mail: ps.vrsac@ps.rs
Sajt: www.psfashion.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PABO-AUTO
26300 VRŠAC
VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA BB

AUTO DRUŠTVO DOO
OVLAŠĆENI PRODAVAC I SERVISER RENAULT I DACIA VOZILA

TELEFON: (013) 837-080
E-mail: pabo.auto@sbb.rs
Sajt: www.renault.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PANO-NORDIC
26300 VRŠAC
BEOGRADSKI PUT BB

DOO EXPORT-IMPORT

TELEFON: (013) 833-548
E-mail: office@panonordic.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PASAT
26300 VRŠAC
PAVLIŠKI PUT LEVO BB

DOO ZA TRGOVINU
UVOZ I DISTRIBUCIJA BAŠTENSKOG NAMEŠTAJA I PROIZVODA ZA POKUĆSTVO

TELEFON/TELEFAKS: (013) 838-829
E-mail: office@pasat.rs
Sajt: www.pasat.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PINGVIN STUDIO
26300 VRŠAC
DVORSKA 24

DOO TRGOVINA AUDIO I VIDEO OPREMOM I BELOM TEHNIKOM

TELEFON: (013) 831-898

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLANIKA
26300 VRŠAC
TRG SVETOG TEODORA VRŠAČKOG 3

DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NOVI SAD, PJ VRŠAC
TRGOVINA OBUĆOM

TELEFON: (013) 838-933
Sajt: www.planika.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POPISIN
26300 VRŠAC
BEOGRADSKI PUT BB

DOO ZA PROIZVODNJU MLINSKIH PROIZVODA
RAZNE VRSTE SPECIJALNOG BRAŠNA I ADITIVA ZA PEKARSTVO

TELEFON/TELEFAKS: (013) 838-091

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
26300 VRŠAC
FELIKSA MILEKERA 17

FILIJALA C VRŠAC

TELEFON: (013) 833-239
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26300 VRŠAC
OMLADINSKI TRG 17

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA VRŠAC 5

TELEFON: (013) 834-002
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26300 VRŠAC
BULEVAR OSLOBOĐENJA 13

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA VRŠAC 2

TELEFON: (013) 807-544
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26300 VRŠAC
VOJNIČKI TRG 28

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA VRŠAC 3

TELEFON: (013) 821-065
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: