POŠTA SRBIJE
26300 VRŠAC
LAZE NANČIĆA 2

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA VRŠAC 4

TELEFON: (013) 830-749
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26300 VRŠAC
ŽARKA ZRENJANINA 15

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA VRŠAC 1

TELEFON: (013) 309-072
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U VRŠCU
26300 VRŠAC
VASKA POPE 7TELEFON: (013) 836-433
E-mail: prekrsajnisudvrsac@live.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEAM
26300 VRŠAC
BULEVAR OSLOBOĐENJA 7

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, PJ VRŠAC

TELEFON: (013) 807-811
E-mail: vrsac@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROGETTI
26300 VRŠAC
PODVRŠANSKA 17

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU OBUĆE DOO VLADIMIRCI, PJ VRŠAC
FABRIKA OBUĆE I GORNJIH DELOVA OBUĆE

TELEFON: (013) 831-301

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PUPOVAC
26300 VRŠAC
HAJDUK VELJKOVA 76

SAMOSTALNA ZANTSKA RADIONICA
UMETNIČKO KOVANA BRAVARIJA

TELEFON: (013) 821-391

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PUTAR
26300 VRŠAC
PLATANA LAMELA 1 LOKAL 2

DOO ZA NISKOGRADNJU, VISOKOGRADNJU I ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU

TELEFON: (013) 805-674

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PUTNIKŠPED
26300 VRŠAC
VATINSKI PUT BB VATIN

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (013) 839-330
E-mail: putniksped@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PČELAR
26300 VRŠAC
MILOŠA OBILIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE DOO
PRODAJA PČELARSKE OPREME I PRIBORA

TELEFON: (013) 2830-020
E-mail: info@pcelar.rs
Sajt: www.pcelar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADAKOVIĆ CO
26300 VRŠAC
SREMSKA 94

DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU U STEČAJU
PROIZVODNJA PLASTIČNE AMBALAŽE, PROIZVODNJA DODATAKA JELIMA, PAKOVANJE SOLI, ZAČINA I DRUGIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

TELEFON: (013) 806-470
E-mail: radakovic@hemo.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO LAV
26300 VRŠAC
STEPE STEPANOVIĆA 6

DOO ZA MARKETING I USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (013) 821-825
E-mail: rtvlav@centurion.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RASING
26300 VRŠAC
STEVANA NEMANJE 11

DOO ZA VISOKOGRADNJU
IZVOĐENJE, PROJEKTOVANJE, NADZOR I KONSALTING

TELEFON/TELEFAKS: (013) 833-510
E-mail: doorasing@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
26300 VRŠAC
ĐURE JAKŠIĆA 1

FILIJALA VRŠAC

TELEFON: (013) 839-728
Sajt: www.pio.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
26300 VRŠAC
ĐURE JAKŠIĆA 2

FILIJALA ZA JUŽNO-BANATSKI OKRUG, ISPOSTAVA VRŠAC

TELEFON: (013) 801-570
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
26300 VRŠAC
TRG POBEDE 1

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VRŠAC

TELEFON: (013) 833-472
E-mail: skn.vrsac@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: