NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
26220 KOVIN
CARA LAZARA 75

ISPOSTAVA KOVIN

TELEFON: (013) 744-238
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NARODNA APOTEKA
26220 KOVIN
TRG OSLOBOĐENJA BBTELEFON: (013) 741-105

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NAŠA SLOGA
26220 KOVIN
SVETOZARA MARKOVIĆA 135

AD ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (013) 742-428
E-mail: office@nasa-sloga.rs
Sajt: www.nasa-sloga.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NETKOM
26220 KOVIN
CARA LAZARA 87 LOKAL 6

SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA
SERVISIRANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME, STRUKTURNO KABLIRANJE, IZRADA PROGRAMA PO NARUDŽBI, ISPORUKA I MONTAŽA SERVERA I RAČUNARA

TELEFON/TELEFAKS: (013) 3745-593
E-mail: office@netcom.co.rs
Sajt: www.netcom.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA KOVIN
26220 KOVIN
JNA 5KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE: (013) 742-114
Sajt: www.kovin.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINSKI ODBOR CRVENOG KRSTA
26220 KOVIN
MIHAJLA PUPINA 19TELEFON: (013) 742-225

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U PANČEVU
26220 KOVIN
CARA LAZARA 83

SUDSKA JEDINICA U KOVINU

TELEFON: (013) 742-371
Sajt: www.pa.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PIK-KOVIN
26220 KOVIN
LOLE RIBARA 1

DOO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, KOOPERACIJU I TRGOVINU

TELEFON: (013) 742-404

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PODUNAVLJE
26220 KOVIN
SONJE MARINKOVIĆ 6

VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (013) 742-208

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNA STANICA KOVIN
26220 KOVIN
LOLE RIBARA 1

DOO ZA PRUŽANJE USLUGA I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

TELEFON: (013) 742-345
E-mail: poljostkovin@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
26220 KOVIN
JNA 5

FILIJALA KOVIN

TELEFON: (013) 742-262
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26220 KOVIN
POŠTANSKA 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KOVIN

TELEFON: (013) 742-422
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U PANČEVU
26220 KOVIN
CARA LAZARA 83

ODELJENJE SUDA U KOVINU

TELEFON: (013) 741-303
E-mail: prekrsajnisudkovin@yahoo.rs
Sajt: www.prekrsajnisudpa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEKO
26220 KOVIN
IVE LOLE RIBARA 5

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU I ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU

TELEFON: (013) 742-308

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROJEKTOGRADNJA-KONSTRUKT
26220 KOVIN
NASELJE PREKO PONJAVICE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (013) 744-605

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: