HAJDUK
25230 KULA
LENJINOVA 5

SPORTSKO DRUŠTVO

TELEFON: (025) 722-325

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INTER TRUCK
25230 KULA
JAKOVA IGNJATOVIĆA 109

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (025) 729-656

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
25230 KULA
LENJINOVA 14

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA KULA

TELEFON: (025) 722-400
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMUNALAC
25230 KULA
29. NOVEMBRA 4

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (025) 722-566
E-mail: direktor@komunalackula.rs
Sajt: www.komunalackula.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KRUG
25230 KULA
LENJINOVA 6

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, NADZOR, INŽENJERING I GRAĐENJE DOO

TELEFON: (025) 724-822

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULA
25230 KULA
MAKSIMA GORKOG 1

INFORMATIVNO PROPAGANDNI CENTAR DOO

DIREKTOR I UREDNICI LISTA I RADIO PROGRAMA: (025) 722-908

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULATRANS
25230 KULA
VINOGRADSKA 1

AUTOTRANSPORTNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (025) 722-611

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULJANKA
25230 KULA
VELJKA VLAHOVIĆA 71

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON/TELEFAKS: (025) 722-212

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULSKI ŠTOFOVI
25230 KULA
JOSIPA KRAMERA 27

AD FABRIKA ZA PROIZVODNJU VUNENIH TKANINA I PREDIVA U STEČAJU

TELEFON: (025) 722-416

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULTURNO-PROPAGANDNI CENTAR
25230 KULA
JOSIPA KRAMERA 3TELEFON: (025) 722-477

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA
25230 KULA
LENJINOVA 11/IVTELEFON: (025) 722-359
E-mail: kpzkula.s@gmail.com
Sajt: www.kpzkula.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LKW MOBILE
25230 KULA
MARŠALA TITA 200

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (025) 728-400

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LUKOVIĆ AGRI
25230 KULA
MARŠALA TITA 180

DOO PROFESIONALNA OPREMA ZA FARME
POLJOPRIVREDNE MAŠINE, MAŠINE ZA MUŽU, MLEKARSKE MAŠINE

TELEFON/TELEFAKS: (025) 725-606
E-mail: info@lukovicagri.com
Sajt: www.lukovicagri.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METALOPROMET
25230 KULA
VRBASKI PUT BB

DOO ZA RECIKLAŽU OTPADA I PRERADU METALA

TELEFON: (025) 723-266
E-mail: office@metalopromet.co.rs
Sajt: www.metalopromet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: