VIKLER KOVAČ
25233 RUSKI KRSTUR
MARŠALA TITA 163

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
SERVIS I VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA, BUŠILICA, ALTERNATORA, ANLASERA I APARATA ZA ZAVARIVANJE

TELEFON: (025) 703-852

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
25233 RUSKI KRSTUR
FRUŠKOGORSKA 48TELEFON: (025) 703-336
Sajt: www.kula.dz.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: