URBAN SHOP
21000 NOVI SAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 1, TC BAZAR-2. SPRAT

FM COMPANY DOO, PJ NOVI SAD
TRGOVINA ODEĆOM NA MALO

TELEFON: (021) 520-267
Sajt: www.urbanshop.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

URBANS
21000 NOVI SAD
VOJVOĐANSKIH BRIGADA 17/IV

RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (021) 4720-824
E-mail: urbans@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

URBIS
21000 NOVI SAD
BULEVAR CARA LAZARA 3

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (021) 6350-665

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

URBISINVEST
21000 NOVI SAD
BULEVAR CARA LAZARA 3

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA STRUČNE POSLOVE INVESTITORA I INŽENJERING

CENTRALA: (021) 450-377

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

USLUGA
21000 NOVI SAD
MILEVE SIMIĆ 25

GRAĐEVINSKO ZANATSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO

CENTRALA: (021) 422-633
E-mail: usluga@neobee.net
Sajt: www.uslugagradnja.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UZEL AGRI
21000 NOVI SAD
BAJČI ŽILINSKOG 5

DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE
PRODAJU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

TELEFON: (021) 424-657
E-mail: office@uzelagri.com
Sajt: www.uzelagri.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UZOR
21000 NOVI SAD
ZMAJ JOVINA 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO, U SASTAVU MATIJEVIĆ GRUPE
PROMET ROBA NA VELIKO I MALO

TELEFON: (021) 529-552
Sajt: www.matijevic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UZOR PROMET
21000 NOVI SAD
RUMENAČKI PUT 86

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO, U SASTAVU MATIJEVIĆ GRUPE

TELEFON: (021) 6612-119
Sajt: www.matijevic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UŽAR-OPREMA
21000 NOVI SAD
HEROJA PINKIJA 2

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU

TELEFON/TELEFAKS: (021) 466-622

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

V-COOP
21000 NOVI SAD
BULEVAR KRALJA PETRA I 73-79

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (021) 6338-722

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VAER
21000 NOVI SAD
GOGOLJEVA 28

DOO ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU I PROMET

TELEFON: (021) 543-992

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VAGA-PACK
21000 NOVI SAD
MIHAILA LALIĆA 11

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA

TELEFON: (021) 444-938

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VAGAR-ZAS
21000 NOVI SAD
STEFANA DEČANSKOG 26

DOO ZA SERVISIRANJE PRECIZNE MEHANIKE
OVLAŠĆENI SERVISER ZA POPRAVKU, PROIZVODNJU I BAŽDARENJE VAGA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 6413-606
E-mail: kontakt@vagarzas.com
Sajt: www.vagarzas.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VAGELI
21000 NOVI SAD
STERIJINA 7

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
ŠKOLSKI, KANCELARIJSKI I UMETNIČKI PROGRAM

TELEFON/TELEFAKS: (021) 4736-288
E-mail: vageli@vageli.rs
Sajt: www.vageli.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VAIT
21000 NOVI SAD
BALZAKOVA 31

DOO PREDUZEĆE ZA UVOZ-IZVOZ PRODAJU I DISTRIBUCIJU
TRGOVINA I IZVOZ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, IZGRADNJA SKLADIŠNIH PROSTORA, UGOVARANJE I FINANSIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

TELEFON: (021) 3101-505
Sajt: www.vait.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: