ŠPEDITEX
21000 NOVI SAD
BAJČI ŽILINSKOG 16

DOO ZA ŠPEDICIJU I EXPORT-IMPORT RAKOVAC, PJ NOVI SAD

TELEFON: (021) 4723-900

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠTAMPARIJA FELJTON
21000 NOVI SAD
STRAŽILOVSKA 17

DOO GRAFIČKO IZDAVAČKO PREDUZEĆE

TELEFON: (021) 6622-867
E-mail: stamparijafeljton@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠTAMPARIJA MINJA
21000 NOVI SAD
JEVREMA MARKOVIĆA 1

SZR MINJA NOVI SAD

TELEFON: (021) 6414-340
E-mail: minjagraf@eunet.rs
Sajt: www.stamparijaminja.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠTRAND
21000 NOVI SAD
ILARIONA RUVARCA 3-A

DOO ZA UNUTRAŠNJI I SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET NA VELIKO I MALO
PRERADA MESA I MESNIH PRERAĐEVINA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 4790-060
E-mail: office@mesarastrand.com
Sajt: www.mesarastrand.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
21000 NOVI SAD
BULEVAR JAŠE TOMIĆA 4

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA NOVI SAD

TELEFON: (021) 442-178
Sajt: www.zeleznicesrbije.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
21000 NOVI SAD
BULEVAR JAŠE TOMIĆA 4

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

INFORMACIJE: (021) 443-200
Sajt: www.zeleznicesrbije.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNIČKO INŽENJERSKO DRUŠTVO-ŽID
21000 NOVI SAD
MAKSIMA GORKOG 39TELEFON: (021) 557-595
E-mail: info@zelid.co.rs
Sajt: www.zelid.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽITOVOJVODINA
21000 NOVI SAD
ĐORĐA JOVANOVIĆA 9

DOO ZA RAZVOJ MLINSKE I PEKARSKE INDUSTRIJE, TRGOVINU I USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (021) 6612-577
E-mail: zitovojv@nspoint.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽIVINARSKA ZADRUGA ŽIVINARSTVO
21000 NOVI SAD
FUTOŠKA 44TELEFON: (021) 548-579
Sajt: www.dmzivinarstvons.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽIVKOVIĆ SP 2016
21000 NOVI SAD
DONJA BARANJA 50 BUKOVAC

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

MOBILNI TELEFON: 063 1632-401

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: