TENISKI KLUB SENTA
24400 SENTA
BOŠKA JUGOVIĆA 24TELEFON: (024) 812-814

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

THERMO DRAGONS
24400 SENTA
GLAVNA 21

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE TERMOTEHNIČKIH I TERMOENERGETSKIH INSTALACIJA: GASOVODI, GREJANJE I KLIMATICAJA, VODOVOD, KANALIZACIJA, VENTILACIJA, ELEKTRIČNE INSTALACIJE, HIDRANTSKE MREŽE I ZALIVNI SISTEMI

TELEFON: (024) 817-111
E-mail: thermo.dragons@gmail.com
Sajt: www.thermodragons.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TISA TRAVEL
24400 SENTA
POŠTANSKA 4

TURISTIČKA AGENCIJA, POSREDOVANJE U DELATNOSTI PUTNIČKIH AGENCIJA I TUROPERATORA

TELEFON: (024) 815-625
E-mail: tisatravel@sksyu.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TISZA AUTOMOTIVE
24400 SENTA
NOVOSADSKI DRUM BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH KABLOVA ZA AUTO INDUSTRIJU

TELEFON: (024) 811-548

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TITAN PROMET
24400 SENTA
MIKLOŠA RADNOTIJA 10

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, EXPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (024) 811-640

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA SENTE
24400 SENTA
ĐERĐA DOŽE 34TELEFON: (024) 817-008
E-mail: gazdakor@sksyu.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE SAMOSTALNIH ZANATLIJA
24400 SENTA
BOŠKA JUGOVIĆA 24TELEFON: (024) 812-467

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNICREDIT BANK SRBIJA
24400 SENTA
NARODNE BAŠTE 4

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA SENTA

TELEFON: (024) 827-012
Sajt: www.unicreditbank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNION
24400 SENTA
SPOLJNA 7

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA KOTLOVA I RADIJATORA ZA CENTRALNO GREJANJE

TELEFON: (024) 815-410

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
24400 SENTA
KLANIČKA 1

CARINSKA ISPOSTAVA SENTA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 815-706
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UVP-TRADE
24400 SENTA
ARPADOVA 2

DOO TRGOVINA VEŠTAČKIM ĐUBRIVIMA, ZELENA ENERGIJA

TELEFON: (024) 827-580
E-mail: uvptrade@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJŠPED
24400 SENTA
PRISTANIŠNA 1

ŠPEDITERSKO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (024) 827-400
E-mail: vojsped@vojsped.co.rs
Sajt: www.vojsped.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJŠPED TRANSPORT
24400 SENTA
POŠTANSKA 4

TRANSPORT, TRGOVINA I USLUGE DOO

TELEFON: (024) 827-400
E-mail: transport@vojsped.co.rs
Sajt: www.vojsped.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOLTAGE
24400 SENTA
GLAVNA 18

DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT
PRODAJA ELEKTROMATERIJALA, ELEKTROINSTALATERSKE USLUGE, GROMOBRANSKA ZAŠTITA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 816-959
E-mail: voltage@sksyu.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VRTEŠKA MILAN
24400 SENTA
PARTIZANSKA 11-A

POKRETNA DEČJA VRTEŠKA
VRTEŠKE, TOBOGANI, DVORCI ZA SKAKANJE NA PROSLAVAMA I ZABAVAMA

TELEFON: (024) 814-805
E-mail: vrteska@vrteska.rs
Sajt: www.vrteska.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: