PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
24400 SENTA
MARŠALA TITA 14

FILIJALA SENTA

CENTRALA: (024) 812-915
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24400 SENTA

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA SENTA

POŠTA 1, POŠTANSKA 2: (024) 815-700
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U SENTI
24400 SENTA
GLAVNI TRG 2TELEFON/TELEFAKS: (024) 811-580
E-mail: office@prekrsajnisudsenta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO MEDIA
24400 SENTA
GLAVNI TRG 6

RADNJA ZA TELEVIZIJSKE I RADIO AKTIVNOSTI
PRIPREMA VIDEO MATERIJALA, SNIMANJE I OBRADA TV PROGRAMA, REKLAMNIH FILMOVA, PRIREDBI I PORODIČNIH DOGAĐAJA

TELEFON: (024) 817-191
E-mail: pmediasenta@gmail.com
Sajt: www.promedia.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEAM
24400 SENTA
PRISTANIŠNA 1

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, PJ SENTA

TELEFON: (024) 812-069
E-mail: senta@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIJAL
24400 SENTA
PETEFI ŠANDORA 36

FABRIKA SEMERINGA I DRUGIH TEHNIČKIH PROIZVODA DOO GORNJI MILANOVAC, PJ SENTA

TELEFON: (024) 814-832

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAPIDO
24400 SENTA
ARPADOVA 7

PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO

TELEFON: (024) 811-181

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RASCO-TAMP
24400 SENTA
EUGENA SAVOJSKOG 6

FABRIKA KOMUNALNE OPREME I ARMATURA DOO

TELEFON: (024) 4155-472
E-mail: office@rasco-tamp.rs
Sajt: www.rasco-tamp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REEL CHOCOLATE
24400 SENTA
VOJISLAVA ILIĆA 13

RUČNA IZRADA BOMBONA
ZANATSKA PROIZVODNJA ČOKOLADE

MOBILNI TELEFON: 064 5012-223
E-mail: csilla@reelchocolate.com
Sajt: www.reelchocolate.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE
24400 SENTA
KARAĐORĐEVA 7

FILIJALA SENTA

TELEFON: (024) 815-313
Sajt: www.pio.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
24400 SENTA
KARAĐORĐEVA 7

FILIJALA ZA SEVERNO-BANATSKI OKRUG, ISPOSTAVA SENTA

TELEFON: (024) 815-736
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
24400 SENTA
TRG MARŠALA TITA 1

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SENTA

TELEFON: (024) 813-574
E-mail: skn.senta@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESTORAN PAPULI
24400 SENTA
POŠTANSKA 46

SUR RESTORAN DOMAĆE KUHINJE

TELEFON: (024) 811-651

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REWOX ECO-YU
24400 SENTA
KARAĐORĐEVA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (024) 812-669

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROMEL
24400 SENTA
PETEFI ŠANDORA 37

PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO
BOJE I LAKOVI

TELEFON: (024) 814-954
E-mail: goran.romel@gmail.com
Sajt: www.romel.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: