FABRIKA KOŽA RUMA
22400 RUMA
ŽELEZNIČKA 167

AD PROIZVODNJA ĐONSKE, GORNJE, GALANTERIJSKE I TEHNIČKE KOŽE, PROIZVODNJA KOŽE Z ATAPACIRANJE I ODEVNE KOŽE

TELEFON: (022) 478-522

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PARTIZAN-PROMET
34000 KRAGUJEVAC
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 89

DOO PRERADA I TRGOVINA KOŽE NA VELIKO I MALO

TELEFON: (034) 334-338
E-mail: partizanpromet@034group.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PIĆORA
24000 SUBOTICA
IVANA ANTUNOVIĆA 98

PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT

TELEFON: (024) 554-758

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: