FILMSKI CENTAR SRBIJE
11000 BEOGRAD
KOČE POPOVIĆA 9/IIITELEFON: (011) 2625-131
E-mail: fcs.office@fcs.rs
Sajt: www.fcs.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE
21000 NOVI SAD
RADNIČKA 20-A

ZAŠTITA PRIRODE I PRIRODNIH DOBARA, EKOLOŠKE MREŽE NA TERITORIJI AP VOJVODINE

TELEFON: (021) 4896-301
E-mail: novi.sad@pzzp.rs
Sajt: www.pzzp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO ADA
24430 ADA
PETEFI ŠANDORA 51

PREDUZEĆE ZA EMITOVANJE RADIO PROGRAMA DOO

TELEFON: (024) 853-281
E-mail: marketing@radioada.rs
Sajt: www.radioada.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEVIZIJA PALMA PLUS
35000 JAGODINA
PRVOMAJSKA 6

OGRANAK ATP PALMA DOO JAGODINA

TELEFON/TELEFAKS: (035) 232-399
E-mail: palmaplus@ptt.rs
Sajt: www.tvpalmaplus.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GEM RTV LAZAREVAC
11550 LAZAREVAC
DIMITRIJA TUCOVIĆA 1

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GMC-TRADE DOO LAZAREVAC
RADIO TELEVIZIJA GEM LAZAREVAC, PRODUKCIJA I IZDAVANJE NOSAČA ZVUKA, PROIZVODNJA PROMOTIVNIH I EKONOMSKO PROPAGANDNIH FILMOVA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 8128-609
E-mail: office@gemrtv.rs
Sajt: www.gemrtv.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO TELEVIZIJA SRBIJE
11000 BEOGRAD
TAKOVSKA 10

RADIODIFUZNA USTANOVA SRBIJE

TELEFON: (011) 3212-000
E-mail: kontaktcentar@rts.rs
Sajt: www.rts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ART VISTA
11030 BEOGRAD
POŽEŠKA 83-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PREDUZEĆE ZA FILMSKU, TV I BIOSKOPSKU DISTRIBUCIJU I BIOSKOPSKO PRIKAZIVANJE

TELEFON: (011) 3545-925
E-mail: office@artvista.rs
Sajt: www.artvista.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO TELEVIZIJA KRAGUJEVAC
34000 KRAGUJEVAC
BRANKA RADIČEVIĆA 9

JAVNO PREDUZEĆE

TELEFON: (034) 209-826
E-mail: desktv@rtk.co.rs
Sajt: www.rtk.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEVIZIJA LESKOVAC
16000 LESKOVAC
BULEVAR OSLOBOĐENJA 92

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE TV PROGRAMA AD

TELEFON: (016) 252-126
E-mail: info@tvl.rs
Sajt: www.tvl.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOP.FRANCE-PRESSE-AFP
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 2

NOVINSKA AGENCIJA, PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

TELEFON: (011) 3030-245
E-mail: afpbgd@afp.com
Sajt: www.afp.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO TELEVIZIJA KRUŠEVAC
37000 KRUŠEVAC
TRG KOSOVSKIH JUNAKA 6

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (037) 438-491
E-mail: televizija@rtk.rs
Sajt: www.rtk.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO TELEVIZIJA ŠABAC
15000 ŠABAC
KNEZA LAZARA 1

JAVNO PREDUZEĆE REGIONALNA TELEVIZIJA

TELEFON: (015) 353-277
E-mail: marketing@gromnet.net
Sajt: www.tvsabac.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

34 M
34000 KRAGUJEVAC
IVANA CANKARA 2

DOO RADIO-TELEVIZIJA

TELEFON: (034) 331-511
E-mail: intv@sbb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

3LATERAL
21000 NOVI SAD
NOVOSADSKOG SAJMA 2/VII

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (021) 3000-161
E-mail: office@3lateral.com
Sajt: www.3lateral.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ABRAŠEVIĆ
32000 ČAČAK
ŽUPANA STRACIMIRA 13

KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO

TELEFON/TELEFAKS: (032) 223-130
E-mail: abrasevic@telemark.rs
Sajt: www.abraseviccacak.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: