GS1 SRBIJA P.U.
11070 BEOGRAD
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 73/I

POSLOVNO UDRUŽENJE ZA NUMERISANJE ARTIKALA

TELEFON: (011) 3132-312
E-mail: office@gs1rs.org
Sajt: www.gs1rs.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI NEZAVISNOST
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3306-700
E-mail: office@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SINDIKAT LEKARA I FARMACEUTA SRBIJE
11000 BEOGRAD
MAGLAJSKA 32/8TELEFON: (011) 3618-918
E-mail: sindikatlfs@gmail.com
Sajt: www.sindikatlfs.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE
21000 NOVI SAD
HAJDUK VELJKOVA 11KABINET PREDSEDNIKA PKV: (021) 4803-709
E-mail: kabinet@pkv.rs
Sajt: www.pkv.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE POSLODAVACA PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE PUTAR
11050 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 282TELEFON: (011) 3040-657
E-mail: office@putar.rs
Sajt: www.putar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

IN CENTAR
11000 BEOGRAD
CARA LAZARA 5-7

CENTAR ZA INKLUZIJU, INOVACIJU I INTEGRACIJU
INOVATIVNA I JEDINSTVENA PLATFORMA ZA PODRŠKU PROFESIONALNOM RAZVOJU POJEDINACA I ORGANIZACIJA, RAZVOJU SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA I DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3281-209
E-mail: office@incentar.org
Sajt: www.incentar.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NALED
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 30/VII

NACIONALNA ALIJANSA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

TELEFON: (011) 3373-063
E-mail: naled@naled.rs
Sajt: www.naled.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
11000 BEOGRAD
RESAVSKA 13-15TELEFON: 0800 808-809
E-mail: info@pks.rs
Sajt: www.pks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAKTA
11000 BEOGRAD
GRAČANIČKA 11

UDRUŽENJE PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU, OVLAŠĆENIH SERVISERA I PROIZVOĐAČA APARATA ZA IGRE NA SREĆU
OBEZBEĐUJE PRAVNI I FINANSIJSKI KONSALTING, SAVETUJE I POMAŽE PRI OTVARANJU PREDUZEĆA, DOBIJANJU DOZVOLE ZA PRIREĐIVANJE, TUMAČENJE VAŽEĆIH I BUDUĆIH ZAKONSKIH PROPISA IZ OBLASTI IGARA NA SREĆU

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2623-229
E-mail: office@jakta.rs
Sajt: www.jakta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO-MOTO SAVEZ SRBIJE
11000 BEOGRAD
RUZVELTOVA 18

NEZAVISNO NACIONALNO UDRUŽENJE VOZAČA

CENTRALA: (011) 3331-100
E-mail: info@amss.org.rs
Sajt: www.amss.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
11000 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37/IIKABINET PREDSEDNIKA: (011) 6557-410
E-mail: info@ingkomora.rs
Sajt: www.ingkomora.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE
11000 BEOGRAD
HAJDUK VELJKOV VENAC 4-6TELEFON: (011) 3622-523
E-mail: kzus@mts.rs
Sajt: www.komorazus.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLOVNO UDRUŽENJE A.M.I. NOVI SAD
21000 NOVI SAD
VLADIKE ĆIRIĆA 16 LOKAL 5

POSLOVNO UDRUŽENJE UVOZNIKA I IZVOZNIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGRICULTURAL MACHINERY IMPORTERS AND EXPORTERS - A.M.I. NOVI SAD

MOBILNI TELEFON: 069 5517-633
E-mail: office@ami-ns.org.rs
Sajt: www.ami-ns.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SVETSKA ORGANIZACIJA ZA PRIRODU-WWF
11000 BEOGRAD
ĐURE JAKŠIĆA 4-A STAN 8TELEFON: (011) 3033-753
E-mail: serbia@wwfadria.org
Sajt: www.wwf.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKADEMIJA INŽENJERSKIH NAUKA SRBIJE
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 16 SOBA 218-ATELEFON/TELEFAKS: (011) 3370-652
E-mail: ains@ains.rs
Sajt: www.ains.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: