INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
11000 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 37/IIKABINET PREDSEDNIKA: (011) 6557-410
E-mail: info@ingkomora.rs
Sajt: www.ingkomora.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKADEMIJA INŽENJERSKIH NAUKA SRBIJE
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 16 SOBA 218-ATELEFON/TELEFAKS: (011) 3370-652
E-mail: ains@ains.rs
Sajt: www.ains.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE ZA KLASIČNU HOMEOPATIJU HAHNEMANN
21000 NOVI SAD
NARODNOG FRONTA 73TELEFON: (021) 451-567
E-mail: homeons@gmail.com
Sajt: www.udruzenjehomeopata.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE KOŠARKAŠKIH TRENERA SRBIJE
11000 BEOGRAD
SAZONOVA 83TELEFON: (011) 3400-852
E-mail: ukts@ukts.rs
Sajt: www.ukts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE VAZDUHOPLOVNIH MEHANIČARA SRBIJE
11000 BEOGRAD
UZUN MIRKOVA 4/ITELEFON: (011) 2627-290
E-mail: yaea@eunet.rs
Sajt: www.yaea.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 9/ITELEFON/TELEFAKS: (011) 3347-418
E-mail: urbanist@eunet.rs
Sajt: www.uus.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 13/IITELEFON: (011) 3239-805
E-mail: office@akb.org.rs
Sajt: www.akb.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KOMORA KRAGUJEVCA
34000 KRAGUJEVAC
KARAĐORĐEVA 17

UDRŽENJE ADVOKATA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 333-483

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KOMORA NIŠA
18000 NIŠ
UČITELJ TASINA 16TELEFON: (018) 248-590

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KOMORA POŽAREVAC
12000 POŽAREVAC
TAKOVSKA 15/IITELEFON: (012) 531-124
E-mail: akpozarevca@mts.rs
Sajt: www.akpozarevca.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 13TELEFON: (011) 3239-875
E-mail: komora@sbb.rs
Sajt: www.advokatska-komora.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE
21000 NOVI SAD
ZMAJ JOVINA 20/ITELEFON: (021) 521-235

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KOMORA ZAJEČARA
19000 ZAJEČAR
HAJDUK VELJSKOVA 5TELEFON: (019) 425-860

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KOMORA ČAČKA
32000 ČAČAK
DR DRAGIŠE MIŠOVIĆA 1/22TELEFON: (032) 227-142

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROPRESS
11000 BEOGRAD
VOJVODE STEPE 596

UDRUŽENJE NOVINARA ZA POLJOPRIVREDU


E-mail: office@agropress.org.rs
Sajt: www.agropress.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: