BALKAN-FUNGHI
12000 POŽAREVAC
LJUBIČEVSKA NASELJE BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU DOO
SKUPLJANJE ŠUMSKIH PEČURAKA I PLODOVA

TELEFON/TELEFAKS: (012) 531-289
E-mail: doobalkanfunghi@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FLORA
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA PETRA I 44

SR SAKUPLJANJE LEKOVITOG BILJA I PRERADA ZA TRŽIŠTE

TELEFON: (034) 335-728
E-mail: jelenamiso11@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: