MITECO-KNEŽEVAC
11090 BEOGRAD
OSLOBOĐENJA 39

DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE, PRIMARNU PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA DOO
RECIKLAŽA INDUSTRIJSKIH UREĐAJA, ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA, KONSALTING U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

TELEFON: (011) 3564-200
E-mail: info@miteco.rs
Sajt: www.miteco.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

YUNIRISK
11000 BEOGRAD
SIMINA 18

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, UPRAVLJANJE OTPADOM I RECIKLAŽA OTPADNIH MATERIJALA

TELEFON: (011) 3330-000
E-mail: officebg@yunirisk.com
Sajt: www.yunirisk.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

URBANA OPREMA
21000 NOVI SAD
NARODNOG FRONTA 73

DOO ZA PROIZVODNJU I PRODAJU URBANE I EKO OPREME I USLUGE PROJEKTOVANJA
URBANA OPREMA: NADSTREŠNICE, KABINE ZA PUŠAČE, AUTOBUSKA STAJALIŠTA, KLUPE, PARKOVSKE KLUPE, KLACKALICE, PENJALICE, LJULJAŠKE, VRTEŠKE, GOLOVI, KOŠEVI, STALCI ZA BICIKLA, OGRADE, GELENDERI, METALNE KONSTRUKCIJE, BRAVARIJA, KANTE ZA OTPATKE, KANTE ZA PSE, KANTA SA PEPELJAROM, PEPELJARE, DECKING PODOVI ZA TERASE I BAZENE
EKO OPREMA: KOMUNALNI KONTEJNERI, OBRTNI KONTEJNERI, KONTEJNERI ZA PAPIR, ABROLL KONTEJNERI, STACIONARNI KONTEJNERI, GRAĐEVINSKI METALNI KONTEJNERI, EKO PALETE, KOLICA ZA BURAD, TANKVANE, PRIHVATNE POSUDE, REZERVOARI, SEKUNDARNE POSUDE, ČELIČNE POSUDE, KORPE ZA PAPIR, ŽARDINJERE, POSTOLJA ZA CVEĆE

TELEFON: (021) 2100-103
E-mail: urbana.ns@gmail.com
Sajt: www.urbanaoprema.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CIKLONIZACIJA
21000 NOVI SAD
PRIMORSKA 76

DOO ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU
DDD STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA, SISTEMATSKO SUZBIJANJE KOMARACA, SUZBIJANJE AMBROZIJE I DRUGIH KOROVA, AVIO USLUGE U POLJOPRIVREDI, ŠUMARSTVU I VODOPRIVREDI, ZAŠTITA ŽITARICA-FUMIGACIJA, DDD USLUGE PO SISTEMU HACCP, PROIZVODNJA PREPARATA ZA DDD

CALL CENTAR: (021) 6412-322
E-mail: office@ciklonizacija.net
Sajt: www.ciklonizacija.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RECIKLAŽNI CENTAR M.M.L.
11050 BEOGRAD
29. NOVEMBRA 11-V MALI MOKRI LUG

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE RECIKLAŽNI CENTAR MML DOO
OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (011) 3475-180
E-mail: reciklazni.sis.mml@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BOŽIĆ I SINOVI
26000 PANČEVO
MAKSIMA GORKOG 2

DOO ZA TRGOVINU
RECIKLAŽA ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA

TELEFON: (013) 331-166
E-mail: office@bisreciklaza.rs
Sajt: www.it-recycling.biz

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OTPAD GD METALI
22320 INĐIJA
BRANKA RADIČEVIĆA 57

ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA OTKUP I RECIKLAŽA METALNIH OTPADAKA I OSTATAKA KRČEDIN

MOBILNI TELEFON: 060 5678-144
E-mail: dobrivoje.grujic@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
11030 BEOGRAD
TOME BUŠE 14 ŽELEZNIK

DOO ZA RECIKLAŽU METALA
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (011) 6580-586
E-mail: office@czr.rs
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČISTOĆA
21000 NOVI SAD
SENTANDREJSKI PUT 3

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (021) 443-611
E-mail: office@cistocans.co.rs
Sajt: www.cistocans.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA DEPONIJA SUBOTICA
24000 SUBOTICA
TRG LAZARA NEŠIĆA 1

DOO ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM

TELEFON: (024) 673-815
E-mail: info@deponija.rs
Sajt: www.deponija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROFORUM
24000 SUBOTICA
BEOGRADSKI PUT 137

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
SAKUPLJANJE, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I TRETMAN SEKUNDARNIH SIROVINA: METALI, OTPADNE GUME I AKUMULATORI

TELEFON: (024) 600-440
E-mail: proforum@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FENIX METAL 011
11130 BEOGRAD
RATKA MITROVIĆA 15

TRGOVINSKA RADNJA
OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA I AMBALAŽNOG OTPADA

TELEFON: (011) 4112-128
E-mail: otkupmetalasrbija@gmail.com
Sajt: www.otkupmetala.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INOS SINMA
31205 SEVOJNO
DRAGAČEVSKA BB

DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AD

CENTRALA: (031) 531-048
Sajt: www.sinma.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LUČA GRUPA
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
SOLUNSKA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET DOO
OVLAŠĆENI DISTRIBUTER FIRME ATLAS COPCO ZA KOMPRESORSKU TEHNIKU, PNEUMATSKE ALATE I RUDARSKU OPREMU, TRGOVINA SEKUNDARNIM SIROVINAMA, PRODAJA NAMEŠTAJA, SISTEMI IC GREJANJA

TELEFON: (026) 323-115
E-mail: lucagrupa@open.telekom.rs
Sajt: www.lucagrupa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

036 METALI
36000 KRALJEVO
BOŠKA TOŠKOVIĆA 64

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO OTPACIMA I OSTACIMA, OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA DOO

TELEFON/TELEFAKS: (036) 322-761
E-mail: 036metali@gmail.com
Sajt: www.036metali.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: