MITECO-KNEŽEVAC
11090 BEOGRAD
OSLOBOĐENJA 39

DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE, PRIMARNU PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA DOO
RECIKLAŽA INDUSTRIJSKIH UREĐAJA, ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA, KONSALTING U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

TELEFON: (011) 3564-200
E-mail: info@miteco.rs
Sajt: www.miteco.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

YUNIRISK
11000 BEOGRAD
SIMINA 18

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, UPRAVLJANJE OTPADOM I RECIKLAŽA OTPADNIH MATERIJALA

TELEFON: (011) 3330-000
E-mail: officebg@yunirisk.com
Sajt: www.yunirisk.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RECIKLAŽNI CENTAR M.M.L.
11050 BEOGRAD
29. NOVEMBRA 11-V MALI MOKRI LUG

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE RECIKLAŽNI CENTAR MML DOO
OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (011) 3475-180
E-mail: reciklazni.sis.mml@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BOŽIĆ I SINOVI
26000 PANČEVO
MAKSIMA GORKOG 2

DOO ZA TRGOVINU
RECIKLAŽA ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA

TELEFON: (013) 331-166
E-mail: office@bisreciklaza.rs
Sajt: www.it-recycling.biz

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OTPAD GD METALI
22320 INĐIJA
BRANKA RADIČEVIĆA 57

ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA OTKUP I RECIKLAŽA METALNIH OTPADAKA I OSTATAKA KRČEDIN

MOBILNI TELEFON: 060 5678-144
E-mail: dobrivoje.grujic@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
11030 BEOGRAD
TOME BUŠE 14 ŽELEZNIK

DOO ZA RECIKLAŽU METALA
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (011) 6580-586
E-mail: office@czr.rs
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROFORUM
24000 SUBOTICA
BEOGRADSKI PUT 137

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
SAKUPLJANJE, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I TRETMAN SEKUNDARNIH SIROVINA: METALI, OTPADNE GUME I AKUMULATORI

TELEFON: (024) 600-440
E-mail: proforum@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INOS SINMA
31205 SEVOJNO
DRAGAČEVSKA BB

DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AD

CENTRALA: (031) 531-048
Sajt: www.sinma.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LUČA GRUPA
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
SOLUNSKA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I PROMET DOO
OVLAŠĆENI DISTRIBUTER FIRME ATLAS COPCO ZA KOMPRESORSKU TEHNIKU, PNEUMATSKE ALATE I RUDARSKU OPREMU, TRGOVINA SEKUNDARNIM SIROVINAMA, PRODAJA NAMEŠTAJA, SISTEMI IC GREJANJA

TELEFON: (026) 323-115
E-mail: lucagrupa@open.telekom.rs
Sajt: www.lucagrupa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARABESA
11194 BEOGRAD
PROLETERSKA 2-A

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE, SKUPLJANJE I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA DOO
SAKUPLJANJE STAROG PAPIRA


TELEFON: (011) 3057-250

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAKAR PLUS
36000 KRALJEVO
ZANATSKA 4-A

DOO PROIZVODNO TRGOVINSKO I USLUŽNO PREDUZEĆE
OTKUP, PRERADA I DALJE PLASIRANJE SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (036) 382-582
E-mail: bakarplus@open.telekom.rs
Sajt: www.bakarplus.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOREC
11070 BEOGRAD
SAVSKI NASIP 40

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA I ODVOZ GRAĐEVINSKOG OTPADA KONTEJNERIMA

TELEFON: (011) 2762-898
E-mail: beorec@beorec.com
Sajt: www.beorec.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BITI
11030 BEOGRAD
ZRMANJSKA 1-A I/5

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
SEKUNDARNE SIROVINE, RECIKLAŽA OBOJENIH METALA, TRGOVINA NA VELIKO, IZVOZ U EU

TELEFON: (011) 3572-368
E-mail: cmrmilan@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BRZAN-PLAST
34227 BATOČINA
SELO BRZAN

OD PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE

TELEFON: (034) 861-402
E-mail: office@brzanplast.com
Sajt: www.brzanplast.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BS ALFA INVEST GROUP
12374 ŽABARI
VLAŠKI DO BB

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VLAŠKI DO
SAKUPLJANJE, IZDVAJANJE I PRERADA IZ ISKORIŠĆENIH STVARI I MATERIJALA


TELEFON: (012) 276-166
E-mail: alphagroup012@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: