ADVANTAGE AUSTRIA BEOGRAD
11070 BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA 6 GENEX APARTMANI APT 103

AGENCIJA ZA INTERNACIONALIZACIJU PRIVREDNE KOMORE AUSTRIJE

TELEFON: (011) 3015-850
E-mail: belgrad@advantageaustria.org
Sajt: www.advantageaustria.org/rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
11000 BEOGRAD
RESAVSKA 34

PREDSTAVNIŠTVO U SRBIJI

TELEFON: (011) 3226-101
E-mail: hgkrs@hgk.hr
Sajt: www.hgk.hr

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: