EKOSAN
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
BATAJNIČKI DRUM 13. DEO BROJ 7

PREDUZEĆE ZA EKOLOŠKU SANITACIJU, ZAŠTITU I TRANSPORT EKO-SAN DOO

TELEFON: (011) 3194-411
E-mail: office@ekosan.co.rs
Sajt: www.ekosan.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKOSAN PLUS
11080 BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 14. DEO BROJ 8

DRUŠTVO ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU EKO-SAN PLUS DOO

TELEFON: (011) 3194-411
E-mail: office@ekosan.co.rs
Sajt: www.ekosan.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKTER-TEHNIK
11000 BEOGRAD
VITANOVAČKA 38-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROFESIONALNE USLUGE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH OBJEKATA

TELEFON: (011) 4058-934
E-mail: ana@ciscenjeiodrzavanje.com
Sajt: www.ciscenjeiodrzavanje.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEO EKO-SANITAR DDD
11000 BEOGRAD
BAŠTOVANSKA 72

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PRUŽANJE USLUGA DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE

MOBILNI TELEFON: 065 6633-731
E-mail: najjeftinijadezinsekcija@gmail.com
Sajt: www.dezinsekcijabeograd.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CRYSTAL POOL
11000 BEOGRAD
BULEVAR JNA 33 JAJINCI

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE BAZENA, OPREMA ZA BAZENE, HEMIJSKA SREDSTVA, IZRADA WELLNESS I SPA SADRŽAJA

MOBILNI TELEFON: 060 3040-515
E-mail: kontakt@crystalpool.rs
Sajt: www.crystalpool.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDD PROMET
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
RADE KONČARA 63

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SANITARNU ZAŠTITU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT DOO
USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2321-484
E-mail: ddd.promet@yahoo.com
Sajt: www.dddpromet.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELCO
21000 NOVI SAD
RADNIČKA 16

DOO ZA DERATIZACIJU, DEZINSEKCIJU I ODRŽAVANJE HIGIJENE OBJEKATA

TELEFON: (021) 6362-841
E-mail: office@delco.rs
Sajt: www.delco.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELFIN TRADE
11000 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 14

DOO PREDUZEĆE ZA PROMET, USLUGE I POSREDOVANJE
USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE, FUMIGACIJE, SUZBIJANJA KOMARACA I SUZBIJANJA KOROVA, EKO OPREMA, KESE ZA MEDICINSKI OTPAD, PLASTENIČKA PROIZVODNJA POVRĆA

TELEFON: (011) 3615-939
E-mail: info@ecodelfin.rs
Sajt: www.ecodelfin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO SISTEM CO
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
RADA KONČARA 63

PREDUZEĆE ZA EKOLOŠKE USLUGE DOO
DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA, FUMIGACIJA I HEMIJSKO SUZBIJANJE VEGETACIJE

TELEFON: (011) 2108-838
E-mail: ekosistemco@yahoo.com
Sajt: www.ekosistem.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO-DEZ
11090 BEOGRAD
VUKASOVIĆEVA 55/9

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO SANITARNU ZAŠTITU DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3583-320
E-mail: ekodezbgd@sezampro.rs
Sajt: www.eko-dez.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO-SUB DDD
24000 SUBOTICA
IVANGRADSKA 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, FUMIGACIJA I SUZBIJANJE KOROVA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 554-388
E-mail: ekosub@ekosub.rs
Sajt: www.ekosub.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO-TIM
11307 BOLEČ
JANKA GAGIĆA 34

AGENCIJA ZA DEZINSEKCIJU, DEZINFEKCIJU I DERATIZACIJU

TELEFON: (011) 3238-220
E-mail: office@ddd.rs
Sajt: www.ddd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GIP
26000 PANČEVO
DOSITEJA OBRADOVIĆA 14

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (013) 345-299

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HOME JET+
37000 KRUŠEVAC
BRANE JANKOVIĆ 44/15

ZANATSKO PROIZVODNO USLUŽNA RADNJA
ČIŠĆENJE OBJEKATA, PRANJE TEPIHA, MEBLA, MERMERA, PROJEKTOVANJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

TELEFON/TELEFAKS: (037) 492-472
E-mail: danica.pavlovic@yahoo.com
Sajt: www.homejet.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ISTREBLJIVAČ
11000 BEOGRAD
ALEKSINAČKIH RUDARA 30

AGENCIJA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU

TELEFON: (011) 6303-469

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: