DDOR RE
21000 NOVI SAD
BULEVAR MIHAJLAPUPINA 8

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE

TELEFON/TELEFAKS: (021) 6621-305
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WIENER RE
11070 BEOGRAD
TREŠNJINOG CVETA 1

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE

TELEFON: (011) 2209-960
E-mail: wienerre@wiener.co.rs
Sajt: www.wienerre.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: