ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA
21000 NOVI SAD
PUT NOVOSADSKOG PARTIZANSKOG ODREDA 1

DOO ZA INŽENJERING, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ENERGETSKIH OBJEKATA

TELEFON: (021) 4877-222
E-mail: juzna.backa@entjuba.rs
Sajt: www.entjuba.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEFONKABL
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 219

AD ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, INŽENJERING I PROMET U OBLASTI TELEKOMUNIKACIONIH INFRASTRUKTURA

TELEFON: (011) 3040-200
E-mail: tkb@tkb.rs
Sajt: www.tkb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HIDRO-TAN
11070 BEOGRAD
MILUTINA MILANKOVIĆA 9-B/III

DOO SPECIJALIZOVANO ZA IZGRADNJU HIDROELEKTRANA, MINI HIDROELEKTRANA, TRAFOSTANICA, SISTEMA ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE, OPGV I PROJEKT MENADŽMENT U OBLASTI IZGRADNJE OBJEKATA

TELEFON: (011) 3110-233
E-mail: office@hidrotan.co.rs
Sajt: www.hidrotan.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEFONKABL
24413 PALIĆ
MARKA OREŠKOVIĆA BB

AD ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, INŽENJERING I PROMET U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA BEOGRAD, ISPOSTAVA PALIĆ

TELEFON: (024) 753-080
Sajt: www.tkb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEFONKABL
37000 KRUŠEVAC
NADE MARKOVIĆ BB

AD ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, INŽENJERING I PROMET U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA BEOGRAD, ISPOSTAVA KRUŠEVAC

TELEFON: (037) 457-064
Sajt: www.tkb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELL - TELECOM
36000 KRALJEVO
RADA KONČARA 7

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I SERVISIRANJE TELEKOMUNIKACIONE OPREME DOO

TELEFON: (036) 371-555

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CARNELIAN
21000 NOVI SAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 68-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (021) 4739-000
E-mail: carnelian@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROIZGRADNJA
11010 BEOGRAD
TOPLICE MILANA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA DOO

TELEFON: (011) 3470-175
E-mail: info@elektroizgradnja.rs
Sajt: www.elektroizgradnja.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROIZGRADNJA
31250 BAJINA BAŠTA
MILENKA TOPALOVIĆA 92

AD PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU BETONSKIH STUBOVA, TRAFO-STANICA I PRATEĆIH ELEMENATA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

CENTRALA: (031) 862-144
E-mail: prodajabb@mts.rs
Sajt: www.ebb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELKOMONT
31000 UŽICE
NIKOLE PAŠIĆA 50

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVODJENJE ELEKTRO RADOVA DOO

TELEFON: (031) 523-607
E-mail: office@elko.rs
Sajt: www.elko.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ENERGOMONTAŽA
11000 BEOGRAD
ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA 14

AD PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU ENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA

TELEFON: (011) 3814-900
E-mail: office@energomontaza.com
Sajt: www.energomontaza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FORUM VIZIJA
11232 RIPANJ
PUT ZA KOLONIJU 97

AD ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSPORT I IZGRADNJU DALEKOVODA I DRUGIH ELEKTROPRIVREDNIH SAOBRAĆAJNIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA U STEČAJUInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INKOM
31250 BAJINA BAŠTA
TRG DUŠANA JERKOVIĆA 10

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
GRAĐEVINSKI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI PRI IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI DALEKOVODA I TRAFOSTANICA, NISKONAPONSKIH MREŽA I KABLOVSKIH VODOVA

TELEFON/TELEFAKS: (031) 865-184
E-mail: office@inkombb.rs
Sajt: www.inkombb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INVEST INŽENJERING
21000 NOVI SAD
PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA 5-A

DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU NA VELIKO I EXPORT-IMPORT

TELEFON: (021) 424-555
E-mail: investinzenjering@ii.co.rs
Sajt: www.ii.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MC-CORONA
11309 LEŠTANE
KRUŽNI PUT 177

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA, PROIZVODNJA ELEKTRO OPREME, INŽENJERING

TELEFON: (011) 8031-100
E-mail: office@mccorona.rs
Sajt: www.mccorona.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: