TURISTIČKA ORGANIZACIJA NOVI PAZAR
36300 NOVI PAZAR
28. NOVEMBRA 27TELEFON/TELEFAKS: (020) 338-030
E-mail: tonp@live.com
Sajt: www.tonp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE SENTA
24400 SENTA
GLAVNI TRG 1TELEFON/TELEFAKS: (024) 817-818
E-mail: info@sentainfo.org
Sajt: www.sentainfo.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 5/V

UNAPREĐIVANJE I USMERAVANJE RAZVOJA TRŽIŠTA ENERGIJE

TELEFON: (011) 3033-829
E-mail: aers@aers.rs
Sajt: www.aers.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE LUKAMA
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 22-26TELEFON: (011) 6556-531
E-mail: office@aul.gov.rs
Sajt: www.aul.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKREDITACIONO TELO SRBIJE-ATS
11000 BEOGRAD
VLAJKOVIĆEVA 3/VTELEFON: (011) 3130-373
E-mail: office@ats.rs
Sajt: www.ats.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA TURIZAM, KULTURU I SPORT SVRLJIG
18360 SVRLJIG
BORE PRICE 2TELEFON: (018) 821-059

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
11000 BEOGRAD
MIKE ALASA 14

MINISTARSTVO PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

TELEFON: (011) 3282-736
E-mail: office@dmdm.rs
Sajt: www.dmdm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA KRAGUJEVAC
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 44

UREĐENJE POSLOVANJA PRIVREDE ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE PROMOCIJE I PROPAGANDE TURIZMA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 332-172
E-mail: tic@gtokg.org.rs
Sajt: www.gtokg.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LUČKA KAPETANIJA BEOGRAD
11000 BEOGRAD
KARAĐORĐEVA 6

SEKTOR ZA VODNI SAOBRAĆAJ I BEZBEDNOST PLOVIDBE MINISTARSTVA INFRASTRUKTURE I ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE

TELEFON: (011) 2029-906
E-mail: seflkbeograd@ms.gov.rs
Sajt: www.plovput.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ORGANIZACIJA ZA TURIZAM, KULTURU I SPORT SOKOBANJA
18230 SOKOBANJA
TRG OSLOBOĐENJA 2TELEFON/TELEFAKS: (018) 830-271
Sajt: www.sokobanja.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
21000 NOVI SAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 16TELEFON: (021) 557-451
E-mail: fondpolj@vojvodina.gov.rs
Sajt: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE-RAS
11000 BEOGRAD
RESAVSKA 13-15

PODRŠKA MALIM, MIKRO I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA, PODRŠKA DIREKTNIM ULAGANJIMA I PROMOCIJA IZVOZA, PODIZANJE UGLEDA SRBIJE I REGIONALNI RAZVOJ

TELEFON: (011) 3398-510
E-mail: office@ras.gov.rs
Sajt: www.ras.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE-RATEL
11000 BEOGRAD
PALMOTIĆEVA 2KONTAKT CENTAR: (011) 3242-673
E-mail: ratel@ratel.rs
Sajt: www.ratel.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: