APOS
25260 APATIN
SOMBORSKA 28

AD ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
OTKUP SVIH VRSTI SEKUNDARNIH SIROVINA METALNOG I NEMETALNOG POREKLA

TELEFON: (025) 773-130
E-mail: aposad@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIS RECIKLAŽNI CENTAR
26230 OMOLJICA
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA BB

CENTAR ZA RECIKLAŽU IT I ELEKTRONSKE OPREME OGRANAK BOŽIĆ I SINOVI DOO

TELEFON: (013) 618-064
E-mail: office @ it-recycling.biz
Sajt: www.it-recycling.biz

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DULEX
31000 UŽICE
VIDOVDANSKA 25

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
TRGOVINA I PRERADA OTPADNIH MATERIJALA

TELEFON: (031) 522-072

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FEROTEKS
36000 KRALJEVO
BEOGRADSKA 53

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

CENTRALA: (036) 337-132

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GALAX OIL
11000 BEOGRAD
CARA UROŠA 55

DOO DISTRIBUCIJA INDUSTRIJSKIH I MOTORNIH ULJA GALAX

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2180-826
E-mail: office@galax.rs
Sajt: www.galax.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INOS-PODUNAVLJE
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
OLGE MILOŠEVIĆ 11

AD ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA U STEČAJU

CENTRALA: (026) 313-538

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JABLANOVICA
36350 RAŠKA
SAVATIJA MILOŠEVIĆA 14-16

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
RECIKLAŽA OTPADNIH AUTO I TERETNIH GUMA

MOBILNI TELEFON: 065 9099-909
E-mail: raskarecycling@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METALCOMMERCE
21000 NOVI SAD
BATE BRKIĆA 34

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I ZASTUPANJE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (021) 301-233

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NIŠSEKSIR
18000 NIŠ
BEOGRADSKA 1

DOO ZA PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA

CENTRALA: (018) 543-343

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBNOVA PROMET-MALEŠEV
25250 ODŽACI
BRANISLAVA NUŠIĆA 26-A

AD ZA PRIKUPLJANJE I PRERADU SIROVINA I PROMET ROBA I USLUGA

TELEFON: (025) 5742-190

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OTPAD
26000 PANČEVO
ŽARKA ZRENJANINA 150

DOO ZA PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (013) 345-851

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OTPAD
24000 SUBOTICA
MAJŠANSKI PUT 51

DOO ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I PROMET INDUSTRIJSKIH OTPADAKA

CENTRALA: (024) 577-530
E-mail: otpadsu@suonline.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POTIS AD POŽAREVAC
12223 GOLUBAC
BEOGRADSKA BB

OTKUPNA STANICA GOLUBAC

STOVARIŠTE: (012) 678-412

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POTIS AD POŽAREVAC
12000 POŽAREVAC
ČEDE VASOVIĆA 39

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE, RECIKLAŽU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA AD

TELEFON: (012) 555-347

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STAMBOLIJA
32230 GUČA
RADNIČKA BB

DOO PREDUZEĆE ZA PRIKUPLJANJE, PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (032) 854-065

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: