EUROMEDICA
21000 NOVI SAD
VOJVODE ŠUPLJIKCA 37

LABORATORIJA ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU DR ACA CVETKOVIĆ

TELEFON: (021) 494-811
E-mail: euromedica_lab@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUDIOVOX
11000 BEOGRAD
ZELENI VENAC 6/I

PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO
DISTRIBUCIJA SLUŠNIH APARATA OTICON, AUDIOLOŠKE OPREME INTERACOUSTIC, TRAHEOSTOMATSKIH KANILA FAHL, IMPLANT SISTEMA OTICON MEDICAL I POMOĆNIH SLUŠNIH UREĐAJA PHONICEAR

BESPLATAN INFO TELEFON: 0800 100-103
E-mail: office@audiovox.rs
Sajt: www.slusni-aparati.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DNK LAB
34000 KRAGUJEVAC
CRVENOG KRSTA 7 LOKAL 24

MEDICINSKA LABORATORIJA

TELEFON: (034) 6393-793
E-mail: info@dnklab.rs
Sajt: www.dnklab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE
11000 BEOGRAD
HAJDUK VELJKOV VENAC 4-6TELEFON: (011) 3622-523
E-mail: kzus@mts.rs
Sajt: www.komorazus.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KVARKLAB
34000 KRAGUJEVAC
JANKA VESELINOVIĆA 81

MEDICINSKO BIOHEMIJSKA LABORATORIJA

TELEFON: (034) 6333-790
E-mail: kvarklab@kvark.rs
Sajt: www.kvarklab.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDLAB
23000 ZRENJANIN
TRG DR ZORANA ĐINĐIĆA 1

ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU NOVI SAD, MEDICINSKA LABORATORIJA ZRENJANIN

TELEFON: (023) 510-082
Sajt: www.medlab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDLAB
21460 VRBAS
SAVE KOVAČEVIĆA 81

ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU NOVI SAD, MEDICINSKA LABORATORIJA VRBAS

TELEFON: (021) 701-702
Sajt: www.medlab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDLAB
21000 NOVI SAD
ILIJE OGNJANOVIĆA 1

ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

TELEFON/TELEFAKS: (021) 422-332
E-mail: medlab@sbb.rs
Sajt: www.medlab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDLAB
25000 SOMBOR
NIKOLE VUKIĆEVIĆA 1

MEDICINSKA BIOHEMIJSKA LABORATORIJA

TELEFON: (025) 420-282
Sajt: www.medlab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDLAB
24000 SUBOTICA
NIKOLE KUJUNDŽIĆA 6-A

ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU NOVI SAD, MEDICINSKA LABORATORIJA SUBOTICA

TELEFON: (024) 523-084
Sajt: www.medlab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLIKLINIKA EUROLAB
21000 NOVI SAD
CARA DUŠANA 11-B

POLIKLINIKA SA LABORATORIJOM

TELEFON: (021) 6371-119
E-mail: eurolabns@gmail.com
Sajt: www.eurolabns.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JUGOLAB
21220 BEČEJ
ZELENA ULICA 68

ZDRAVSTVENA USTANOVA NOVI SAD, MEDICINSKA LABORATORIJA BEČEJ

TELEFON: (021) 2100-814
E-mail: becej@jugolab.rs
Sajt: www.jugolab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JUGOLAB
21000 NOVI SAD
CARA DUŠANA 67

ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

CARA DUŠANA 67: (021) 4740-204
E-mail: novisad@jugolab.rs
Sajt: www.jugolab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JUGOLAB
24400 SENTA
7. JULA 44

ZDRAVSTVENA USTANOVA NOVI SAD, MEDICINSKA LABORATORIJA SENTA

TELEFON: (024) 4150-245
E-mail: jugolab@sabotronic.co.rs
Sajt: www.jugolab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JUGOLAB
25000 SOMBOR
MIRNA 6

ZDRAVSTVENA USTANOVA NOVI SAD, MEDICINSKA LABORATORIJA SOMBOR

TELEFON: (025) 5150-059
E-mail: sombor@jugolab.rs
Sajt: www.jugolab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: