PEŠTERSKI TRESET
36320 TUTIN
LESKOVA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
DISTRIBUCIJA PROIZVODA NA BAZI TUTINSKOG TRESETA SA PEŠTERA

TELEFON: (020) 810-500
E-mail: kemal.hajrovic@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: