DRINA GREEN
31256 PERUĆAC
PERUĆAC BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO BEOGRAD

TELEFON: (031) 862-452

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE
31256 PERUĆAC
PERUĆAC BB

OGRANAK JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, HIDROELEKTRANA BAJINA BAŠTA

DIREKTOR: (031) 859-089
Sajt: www.dlhe.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MIKI BEL
31256 PERUĆAC
NIKOLE TESLE 7

ORTAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KONFEKCIJE

TELEFON: (031) 859-137

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA
31256 PERUĆAC
PERUĆAC BBTELEFON: (031) 859-001

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
31256 PERUĆAC
NIKOLE TESLE 6

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA PERUĆAC

TELEFON: (031) 859-284
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RIBARSKO GAZDINSTVO BEOGRAD
31256 PERUĆAC
PERUĆAC BB

AD BEOGRAD, RIBNJAK PERUĆAC

TELEFON: (031) 859-065

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VILA DRINA
31256 PERUĆAC
NIKOLE TESLE BB

OGRANAK TARA GREEN DOO BEOGRAD

TELEFON: (031) 862-451
E-mail: taragreenbb@open.telekom.rs
Sajt: www.taragreen.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: