AMSS
18320 DIMITROVGRAD
GRANIČNI PRELAZ

DOO ZA PRUŽANJE SVIH VRSTA USLUGA U OBLASTI SAOBRAĆAJA BEOGRAD, PJ DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 363-987
Sajt: www.amss.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKAN LOGISTIC CARGO
18320 DIMITROVGRAD
GRANIČNI PRELAZ GRADINA, KAMIONSKI TERMINAL

DOO PREDUZEĆE ZA ŠPEDICIJU I TRANSPORT

TELEFON: (010) 361-390
E-mail: office@blc.rs
Sajt: www.blc.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 1

AD BEOGRAD, PJ DIMITROVGRAD

TELEFON/TELEFAKS: (010) 363-282
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CRVENI KRST SRBIJE
18320 DIMITROVGRAD
ĆIRILA I METODIJA 7

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA

TELEFON: (010) 361-575

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DIONIS INTERNATIONAL PEOPLE GROUP
18320 DIMITROVGRAD
SUTJESKA 96-A

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (010) 361-983

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DN INŽENJERING
18320 DIMITROVGRAD
HILANDARSKA 43

AGENCIJA ZA INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJEInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 8

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 363-598
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRODISTRIBUCIJA PIROT
18320 DIMITROVGRAD
TESLINA 25

OGRANAK EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD, POSLOVNICA DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 363-197
Sajt: www.jugoistok.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EVROGAS
18320 DIMITROVGRAD
ŽELJUŠA BB

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (010) 361-208

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FERŠPED
18320 DIMITROVGRAD
GRANIČNI PRELAZ GRADINA

AD BEOGRAD, POSLOVNICA DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 363-199
Sajt: www.fersped.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADNJA
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 86

AD ZA GRAĐEVINSKO IZVOĐENJE RADOVA U NISKOGRADNJI I VISOKOGRADNJI, IZVOĐENJE ZANATSKIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, PROIZVODNJA BETONSKE GALANTERIJE

TELEFON: (010) 363-166
E-mail: gradnjaad@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HOTEL AMFORA
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 82

UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA AMFORA 1 DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 363-387
E-mail: amforahotel@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INTERTEXT
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 94

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (010) 362-570

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMFOR AIR
18320 DIMITROVGRAD
GEORGI DIMITROVA 41

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (010) 360-299

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMFOR AIR JEDAN
18320 DIMITROVGRAD
GEORGI DIMITROVA 41

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (010) 360-299

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: