DRVO HOMOLJE
12317 OSANICA
OSANICA BB

SAMOSTALNA RADNJA ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE

TELEFON: (012) 430-082

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NOVA OSANICA
12317 OSANICA
OSANICA BB

DOO ZA PRERADU DRVETA

TELEFON: (012) 430-101

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
12317 OSANICA
ZADRUŽNI TRG 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA OSANICA

TELEFON: (012) 430-213
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: