MN
15314 KRUPANJ
VLADE ZEČEVIĆA 156

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO LOZNICA, HLADNJAČA KRUPANJ
OTKUP, PROIZVODNJA I PRERADA VOĆA

TELEFON/TELEFAKS: (015) 581-112
E-mail: mn.hladnjaca@mn.co.rs
Sajt: www.mn.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

1. MAJ KRUPANJ
15314 KRUPANJ
26. SEPTEMBAR 4

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (015) 7581-368

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ANGEL STAR
15314 KRUPANJ
MARŠALA TITA BB

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (015) 584-302

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA LOZNICA
15314 KRUPANJ
MAČKOV KAMEN 1

ZDRAVSTVENA USTANOVA, APOTEKA KRUPANJ

TELEFON: (015) 581-418
Sajt: www.apotekaloznica.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAMIT
15314 KRUPANJ
DOBRI POTOK 2

SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA I UGOSTITELJSKA RADNJA

TELEFON: (015) 582-595

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANJEVAC
15314 KRUPANJ
VLADE ZEČEVIĆA 175

PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DOO
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (015) 7581-987

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA
15314 KRUPANJ
MARŠALA TITA 16

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA KRUPANJ

TELEFON: (015) 584-033
Sajt: www.posted.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CER-ZAVLAKA
15314 KRUPANJ
ZAVLAKA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

21. SEPTEMBRA 2: (015) 581-540

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA KRUPANJ
15314 KRUPANJ
VLADE ZEČEVIĆA 61TELEFON: (015) 581-588

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
15314 KRUPANJ
MARŠALA TITA 16

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA KRUPANJ

INFO TELEFON: 0800 386-286
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO-RAĐEVINA
15314 KRUPANJ
VUKA KARADŽIĆA 18

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO

TELEFON: (015) 582-803

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROSRBIJA
15314 KRUPANJ
FABRIČKA 17

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO KRALJEVO U SASTAVU JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, POGON KRUPANJ

TELEFON: (015) 581-134
Sajt: www.elektrosrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INTEMA
15314 KRUPANJ
KRASAVA BB

DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAMENOLOM
15314 KRUPANJ
ZLATARIĆ BB

PREDUZEĆE ZA EKSPLOATACIJU I PRERADU KAMENA KAMENOLOM AD ZLATARIĆ U STEČAJUInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
15314 KRUPANJ
MAČKOV KAMEN 1

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA KRUPANJ

TELEFON: (015) 581-115
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: