SAT-TRAKT
24331 BAJŠA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE DOO BAČKA TOPOLA
DISTRIBUCIJA KABLOVSKE TELEVIZIJE, KABLOVSKOG INTERNETA I FIKSNE TELEFONIJE

CALL CENTAR: (024) 4155-155
Sajt: www.sattrakt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA
24331 BAJŠA
ZAKINA 10TELEFON: (024) 721-002

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24331 BAJŠA
ZAKINA 4

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BAJŠA

TELEFON: (024) 721-033
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: