BEŠKA AGRAR
22325 KRČEDIN
CARA DUŠANA BB

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON/TELEFAKS: (022) 500-006
E-mail: beskaagrar@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
22325 KRČEDIN
NADE JANOŠEVIĆ 2

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KRČEDIN

TELEFON: (022) 500-311
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIGURNOST
22325 KRČEDIN
BRESKVIK 176

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
PROIZVODNJA DELOVA ZA TRAKTORSKE KABINE

TELEFON: (022) 2165-968

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KRČEDIN
22325 KRČEDIN
CARA DUŠANA 12TELEFON: (022) 500-122

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA LUX IN AGRAR
22325 KRČEDIN
BORE KEČIĆA 54/ATELEFON: (022) 500-661
E-mail: bmijatov@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: