AGROS
26204 OPOVO
RIBARSKA 2

DOO ZA RATARSKO STOČARSKU I INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU I USLUŽNE DELATNOSTI

TELEFON: (013) 681-010

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA
26204 OPOVO
BORISA KIDRIČA 9

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA OPOVO

TELEFON/TELEFAKS: (013) 681-036
Sajt: www.posted.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BRANTNER OTPADNA PRIVREDA
26204 OPOVO
RIBARSKA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO NOVI BEČEJ


Sajt: www.brantner.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
26204 OPOVO
BORISA KIDRIČA 13

AD ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE NOVI SAD, ZASTUPNIŠTVO OPOVO

TELEFON: (013) 681-313
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA OPOVO
26204 OPOVO
BORISA KIDRIČA 6DIREKTOR: (013) 681-104
E-mail: dzopovo@yahoo.com
Sajt: www.dzopovo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
26204 OPOVO
BORISA KIDRIČA 8

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA OPOVO

TELEFON/TELEFAKS: (013) 681-073
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

J&R PETROL
26204 OPOVO
IVE LOLE RIBARA 124

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
BENZINSKA PUMPA

TELEFON: (013) 682-044

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MARKONI
26204 OPOVO
MAKSIMA GORKOG 13

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
PROIZVODNJA MAŠINA ZA PLASTIFIKACIJU METALA, DRVETA, KERAMIKE, STAKLA, PORCELANA, GLINE I GIPSA

TELEFON/TELEFAKS: (013) 681-811
Sajt: www.markoniszr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MLADOST
26204 OPOVO
IVE LOLE RIBARA BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJU VODE

TELEFON: (013) 681-318

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
26204 OPOVO
BORISA KIDRIČA 9

ISPOSTAVA OPOVO

TELEFON: (013) 681-259
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA OPOVO
26204 OPOVO
BORISA KIDRIČA 10TELEFON: (013) 681-030
E-mail: office@opovo.org.rs
Sajt: www.opovo.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
26204 OPOVO
BORISA KIDRIČA 10

EKSPOZITURA OPOVO

TELEFON: (013) 681-975
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26204 OPOVO
BORISA KIDRIČA 24

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA OPOVO

TELEFON: (013) 681-040
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U PANČEVU
26204 OPOVO
RIBARSKA 11

ODELJENJE SUDA U OPOVU

TELEFON: (013) 681-208
E-mail: sudopovo@panet.rs
Sajt: www.prekrsajnisudpa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
26204 OPOVO
BORISA KIDRIČA 10

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI OPOVO

TELEFON/TELEFAKS: (013) 681-016
E-mail: skn.opovo@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: