EKO-DIM
26000 PANČEVO
KARAĐORĐEVA 13

KOMUNALNO PREDUZEĆE EKO DIM DOO BEOGRAD, POSLOVNA JEDINICA PANČEVO
DIMNIČARSKE USLUGE, VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA

TELEFON: (013) 334-978
E-mail: pancevo@ekodim.rs
Sajt: www.ekodim.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HIDRONOVA PLUS
26000 PANČEVO
MILOŠA OBRENOVIĆA 17-A

PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE DOO
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA KLASIČNIH I BIOLOŠKIH BAZENA (JAVNIH I PRIVATNIH), FONTANA, HIDROMASAŽNIH KADA, WELLNESS CENTARA I SAUNA, KLIMATIZACIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST, TRETMAN VODA, ZAŠTITA BILJAKA I ŽIVOTINJA BEZ UPOTREBE HEMIJE, ZALIVANJE JAVNIH I PRIVATNIH POVRŠINA, UVOZ I DISTRIBUCIJA, SERVIS I ODRŽAVANJE
BAZENI I OPREMA ZA BAZENE, BIO BAZENI, FONTANE, SAUNE, KLIMA KOMORE, HIDROMASAŽNE KADE, WELLNESS CENTRI, SPA CENTRI, TRETMAN VODA, PROIZVODI ZA HEMIJSKU PRIPREMU VODE

TELEFON/TELEFAKS: (013) 345-016
E-mail: office@hidronovaplus.rs
Sajt: www.hidronovaplus.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT DR JOSIF PANČIĆ
26000 PANČEVO
BAVANIŠTANSKI PUT 277

INSTITUT ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA BEOGRAD, SEKTOR PRIVREDE U PANČEVU

TELEFON: (013) 377-768
E-mail: proizvodnja@mocbilja.rs
Sajt: www.mocbilja.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

URBANIZAM
26000 PANČEVO
KARAĐORĐEVA 4

JAVNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (013) 2190-300
E-mail: e-posta@urbanizam.pancevo.rs
Sajt: www.urbanizam.pancevo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALMEX
26000 PANČEVO
JABUČKI PUT 82

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, TRANSPORT I USLUGE DOO
PRODAJA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I REZERVNIH DELOVA, SERVISIRANJE, PRIMARNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, SKLADIŠTENJE I TRGOVINA ŽITARICAMA I INDUSTRIJSKIM BILJEM, TRANSPORT I TRGOVINA NAFTNIM DERIVATIMA

TELEFON: (013) 306-500
E-mail: almex@almex.rs
Sajt: www.almex.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUDIOVOX
26000 PANČEVO
6. OKTOBRA 21

PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD, PREDSTAVNIŠTVO PANČEVO
DISTRIBUCIJA SLUŠNIH APARATA OTICON, AUDIOLOŠKE OPREME INTERACOUSTIC, TRAHEOSTOMATSKIH KANILA FAHL, IMPLANT SISTEMA OTICON MEDICAL I POMOĆNIH SLUŠNIH UREĐAJA PHONICEAR

TELEFON: (013) 317-546
Sajt: www.slusni-aparati.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LUKA DUNAV
26000 PANČEVO
LUKA DUNAV 1

AKCIONARSKO DRUŠTVO
LUČKE USLUGE U TRANZITU SVIH VRSTA ROBA, JAVNO CARINSKO SKLADIŠTE

GENERALNI DIREKTOR: (013) 302-303
E-mail: office@lukadunav.co.rs
Sajt: www.lukadunav.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PANAGRO M&G
26000 PANČEVO
BRANKA RADIČEVIĆA 13

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODI ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ŽIVOTINJE, INSEKTICIDE I PREPARATE ZA DEZINFEKCIJU
FIPRONTIX SPOT ON ZA PSE I MAČKE, INSEKTICIDI ZA EFIKASNO SUZBIJANJE INSEKATA, PREPARATI ŠIROKOG DEZINFEKCIONOG SPEKTRA SA PRIMENOM U DOMAĆINSTVU, PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI, UGOSTITELJSTVU, BAZENIMA, DEZINFEKCIJA VODE ZA PIĆE, JAVNIM USTANOVAMA, ZDRAVSTVU, VETERINI I STOČARSTVU


TELEFON/TELEFAKS: (013) 401-120
E-mail: panagromg@gmail.com
Sajt: www.panagro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALIJANS PRO
26000 PANČEVO
OHRIDSKA 78

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
UVOZ I DISTRIBUCIJA SISTEMA ZA TEHNIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA, GPS PRAĆENJE I SOLARNIH SISTEMA
KAMERE VISOKE REZOLUCIJE: AHD, TVI, CVI, CVBS, IP, WI-FI, SNIMAČI ZA VIDEO NADZOR, KOMUTACIONA I PRATEĆA OPREMA
GPS PRAĆENJE OBJEKATA: GPS TREKERI, PAMETNI SATOVI WONLEX ZA PRAĆENJE DECE, PRATEĆA OPREMA
KOMPLETNA SOLARNA OPREMA OFF GRID I ON GRID SISTEMA, SOLARNI PANELI, PWM I MPPT KONTROLA PUNJENJA, SOLARNE GEL BATERIJE, AGM BATERIJE, OFF GRID I ON GRID INVERTORI
SVA OPREMA JE OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA, PROVERENOG KVALITETA I SA GARANCIJOM

MOBILNI TELEFON: 061 3812-222
E-mail: office@alijanspro.rs
Sajt: www.alijanspro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BOŽIĆ I SINOVI
26000 PANČEVO
MAKSIMA GORKOG 2

DOO ZA TRGOVINU
RECIKLAŽA ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA

TELEFON: (013) 331-166
E-mail: office@bisreciklaza.rs
Sajt: www.it-recycling.biz

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CONTINENTAL TRAVEL
26000 PANČEVO
KARAĐORĐEVA 13 LOKAL 4

TURISTIČKA AGENCIJA

TELEFON/TELEFAKS: (013) 334-500
E-mail: continentalpancevo@gmail.com
Sajt: www.continentaltravel.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PAVLE
26000 PANČEVO
STEVANA ŠUPLJIKCA 16

DOO ZA ZAVRŠNE I ZANATSKE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU, USLUGE I TRGOVINU
PROIZVODNJA ARHITEKTONSKIH STAKLENIH PROIZVODA I FASADNE STOLARIJE

TELEFON: (013) 313-111
E-mail: office@pavle.rs
Sajt: www.pavle.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RATAR
26000 PANČEVO
ŽARKA ZRENJANINA 76

AD ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA
PROIZVODNJA BRAŠNA I ADITIVA ZA PEKARSTVO

CENTRALA: (013) 347-399
E-mail: office@ratar.net
Sajt: www.ratar.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAGAS
26000 PANČEVO
MILOŠA OBRENOVIĆA 8

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I TRGOVINU PRIRODNIM GASOM NOVI SAD, DC PANČEVO

TELEFON: (013) 2155-350
Sajt: www.srbijagas.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRANSNAFTA
26000 PANČEVO
ZMAJ JOVINA 1

JP ZA TRANSPORT NAFTE I PRODUKATA NAFTE

TELEFON/TELEFAKS: (013) 353-864
E-mail: office@transnafta.rs
Sajt: www.transnafta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: