ALBON ENGINEERING & MANUFACTURING
22410 PEĆINCI
DOSITEJEVA 31

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA AUTO DELOVA ZA FORD MOTORNA VOZILA

TELEFON: (022) 408-500

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PEĆINCI
22410 PEĆINCI
SLOBODANA BAJIĆA 5TELEFON: (022) 435-240

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CIGLANA I TRGOVINA TODOROVIĆ
22410 PEĆINCI
SLOBODANA BAJIĆA 149

PROIZVODNJA OPEKARSKIH PROIZVODA

TELEFON: (022) 435-123
E-mail: dariotodorovic@yahoo.com
Sajt: www.ciglane-todorovic.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
22410 PEĆINCI
JOVE NEGUŠEVIĆA 1

AD ZA OSIGURANJA I REOSIGURANJE NOVI SAD, EKSPOZITURA PEĆINCI

TELEFON: (022) 436-203
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA DR DRAGAN FUNDUK
22410 PEĆINCI
JOVE NEGUŠEVIĆA 5TELEFON: (022) 436-266

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GREEN DAY
22410 PEĆINCI
NOVOSADSKA BB PRHOVO

PREDUZEĆE ZA OZELENJAVANJE SLOBODNIH POVRŠINA DOO BEOGRAD, PROIZVODNJA PRHOVO

TELEFON: (022) 82-140
Sajt: www.greenday.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LAV
22410 PEĆINCI
ŠKOLSKA 3

AGENCIJA ZA REGISTRACIJU MOTORNIH VOZILA ŠIMANOVCI, POSLOVNICA PEĆINCI

TELEFON: (022) 436-585

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LUKI KOMERC
22410 PEĆINCI
SLOBODANA BAJIĆA 12

DOO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU

TELEFON: (022) 436-600
E-mail: kontakt@luki.co.rs
Sajt: www.luki.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
22410 PEĆINCI
JOVE NEGUŠEVIĆA 1

ISPOSTAVA PEĆINCI

TELEFON/TELEFAKS: (022) 436-048
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA PEĆINCI
22410 PEĆINCI
SLOBODANA BAJIĆA 5TELEFON: (022) 400-700
E-mail: opstina@pecinci.org
Sajt: www.pecinci.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINSKI ORGAN CRVENOG KRSTA
22410 PEĆINCI
JOVE NEGUŠEVIĆA 2TELEFON: (022) 436-503

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
22410 PEĆINCI
ŠKOLSKA 5

SUDSKA JEDINICA PEĆINCI

TELEFON: (022) 436-206
Sajt: www.sm.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OČNA KUĆA PROFI OPTIK
22410 PEĆINCI
BRAĆE VIDAKOVIĆ 6

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD
DIOPTRIJSKE I SUNČANE NAOČARE, KONTAKTNA SOČIVA I SOČIVA U BOJI, ODREĐIVANJE DIOPTRIJE, IZRADA I SERVIS NAOČARA

TELEFON: (022) 435-153
E-mail: office@profioptik.com
Sajt: www.profioptik.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOLEK 1
22410 PEĆINCI

STR POLJOPRIVREDNA APOTEKA

POSAVSKOG ODREDA BB: (022) 435-170

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
22410 PEĆINCI
SLOBODANA BAJIĆA 5

EKSPOZITURA PEĆINCI

TELEFON: (022) 436-233
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: