BAJCOOP
25240 STAPAR
VUKA KARADŽIĆA 30

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (025) 827-257

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MERAN
25240 STAPAR
SOMBORSKI PUT BB

SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA

TELEFON: (025) 422-266

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
25240 STAPAR
KARAĐORĐEV PLAC 92

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA STAPAR

TELEFON: (025) 727-707
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA SOMBOR
25240 STAPAR
KRALJA PETRA I 84

DOO SOMBOR, AMBULANTA STAPAR

TELEFON: (025) 827-730

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PRVA VOJVOĐANSKA STAPAR
25240 STAPAR
KARAĐORĐEV PLAC 84CENTRALA: (025) 827-704

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA STAPAR
25240 STAPAR
KARAĐORĐEV PLAC 109DIREKTOR: (025) 827-330

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: