OSNOVNA ŠKOLA KIŠ FERENC
25222 TELEČKA
TRG OSLOBOĐENJA 2TELEFON: (025) 864-023

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
25222 TELEČKA
ŠIPAŠ ĐERĐA 2

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA TELEČKA

TELEFON: (025) 864-013
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
25222 TELEČKA
ŠIPOŠ ĐERĐA 1TELEFON: (025) 864-006

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: