Digitalni marketing = Direktni marketing


 

Iako postoji razlika između ova dva pojma, u slučaju Privrednog Imenika Srbije jednačina je tačna. Biznis model Privrednog Imenika Srbije je B2B orijentisan i koncipiran kao idealna platforma za direktni marketing. Klijenti mogu uz minimalna ulaganja odabrati pakete oglašavanja koji uključuju i digitalni marketing, preko kojih će uspostaviti kontakt, predstaviti svoje proizvode/usluge, pronaći poslovne partnere i dobavljače...

Ova usluga se idealno kombinuje sa oglasima u segmentu Vesti i sa oglašavanjem preko Newsletter-a Privrednog Imenika Srbije.

U tu svrhu Privredni Imenik Srbije nudi i softver-Program, poslovnu aplikaciju koja sadrži više od 49.000 aktivnih poslovnih subjekata (firmi, preduzetnika, organizacija, institucija, udruženja) i oko 22.000 proverenih e-mail adresa za kontakt. Program se ažurira svakog meseca novim informacijama preko interneta. Softver sadrži alate za pretraživanje baze podataka Privrednog Imenika Srbije, sortiranje i čuvanje odabranih informacija, kao i njihovo eksportovanje u .txt fajlove, pogodne za dalju obradu u programima poput Excel-a, Access-a i drugim aplikacijama za rad sa tabelama, bazama podataka i mejling listama. Na taj način korisnicima se omogućava da na najjeftiniji način samostalno organizuju i sprovode istraživanja tržišta i kampanje direktnog/digitalnog marketinga.

Program, Katalog i Online Privredni Imenik Srbije

Privredni Imenik Srbije za svoje klijente sprovodi kampanje direktnog mejlinga. Tako posebno pripremljene informacije stižu na proverene e-mail adrese kompanija iz Srbije i to ne samo adrese iz baze podataka Privrednog Imenika Srbije već i na e-mail adrese svih prijavljenih na našu mejling listu (trenutno više hiljada korisnika).

Klijenti mogu, iz baze podataka Privrednog Imenika Srbije, dobiti gotove mejling liste prema svojim zahtevima pošto odrede ciljnu grupu, npr za određenu teritoriju (grad, okrug, opštinu) ili za određene kategorije delatnosti ili pak kombinacija oba ova kriterijuma. Ovako priređene baze podataka mogu se koristiti za sprovođenje kampanja digitalnog marketinga, odnosno direktni e-mejling.

Ovde možete saznati više o Paketima oglašavanja >>>

Više o poslovnoj aplikaciji Privredni Imenik Srbije - Program >>>