AZUR

AZUR

 
24400 SENTA
POŠTANSKA 33

DOO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA

(024) 813-953
TELEFON
(024) 811-324
TELEFON/TELEFAKS

E-mail:

PIB:
101101174
Matični broj:
08052743
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: