BANCA INTESA

 
14210 UB
KRALJA PETRA I 41

AD BEOGRAD, PJ UB

(014) 410-688
TELEFON/TELEFAKS
(014) 411-744
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
Matični broj:
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: