BLAŽEX

BLAŽEX

 
36000 KRALJEVO
NASELJE MOŠE PIJADE 37

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EKSPORT-IMPORT DOO
PRERADA BUKOVOG DRVETA ZA INDUSTRIJU NAMEŠTAJA I PROIZVODNJA OGREVNOG DRVETA

(036) 311-021
TELEFON
(036) 312-692
TELEFON
(036) 333-135
TELEFAKS


PIB:
100239734
Matični broj:
07409583
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: