BOSUT KOMERC

 
22217 BOSUT
10. MARTA 5

DOO TRGOVINSKO PREDUZECE ZA PROMET NA VELIKO I MALO, ŠPEDICIJU, EXPORT IMPORT

(022) 267-265
TELEFON


PIB:
100800014
Matični broj:
08625387
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: