CENTAR ZA RECIKLAŽU

 
31300 PRIJEPOLJE
BIJELOPOLJSKI PUT BB

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR PRIJIEPOLJE
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

(033) 780-435
TELEFON
(033) 780-035
TELEFAKS

Sajt:

PIB:
101014679
Matični broj:
17194798
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: