DOM ZDRAVLJA DR JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ

 
22300 STARA PAZOVA
VLADIMIRA HURBANA 2


(022) 310-106
TELEFON
(022) 311-804
ODELJENJE OPŠTE MEDICINE
(022) 311-365
DEČJI DISPANZER
(022) 312-784
ANTITUBERKULOZNI DISPANZER
(022) 312-896
MEDICINA RADA
(022) 312-661
APOTEKA


PIB:
Matični broj:
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: