ELEKTRON

 
36000 KRALJEVO
DUŠANA POPOVIĆA 98

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU

(036) 373-231
TELEFON
(036) 371-919
TELEFON
(036) 371-314
TELEFAKS


PIB:
100264614
Matični broj:
07190875
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: