INTER-KOP

INTER-KOP

 
15000 ŠABAC
BEOGRADSKI PUT BB MIŠAR

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I SAOBRAĆAJ DOO MIŠAR-ŠABAC

(015) 367-202
TELEFON
(015) 367-232
TELEFAKS
(015) 521-342
KAMENOLOM JAZOVNIK, DEBRC
(015) 521-341
TELEFAKS
(015) 260-456
KAMENOLOM VOLUJAC, PUT ŠABAC-DVORIŠTE
(015) 260-457
TELEFAKS


PIB:
100109401
Matični broj:
06347673
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: