JUBUL

 
19000 ZAJEČAR
NIKOLE PAŠIĆA 1 ZVEZDAN

DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU
SAKUPLJANJE I TRANSPORT NEOPASNOG OTPADA

(019) 3413-145
TELEFON
(019) 3413-042
TELEFON
(019) 3413-253
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
101951414
Matični broj:
17426702
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: