KOMEX-AGRAR

 
22400 RUMA
JELENAČKA 53

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU DOO

(022) 422-410
TELEFON
(022) 424-759
TELEFON
(022) 421-176
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
101340554
Matični broj:
08199647
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: