NAŠ DOM

 
15300 LOZNICA
BULEVAR DOSITEJA OBRADOVIĆA 6

KOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE

(015) 7882-291
TELEFON/TELEFAKS
(015) 882-342
ROBNA PIJACA I RESTORAN KLUPCI
(015) 889-386
ZELENA PIJACA
(015) 872-030
GRADSKO GROBLJE


PIB:
101188384
Matični broj:
07168845
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: